Medicinskab

Hodgkin.dk

Medicinskabet

Her i medicinskabet kan du se hvad jeg får af medicin. Det er både medicin mod de bivirkninger der er i forbindelse med kemoen, men også pinicilin og smertestillende. Oplysningerne er hentet på www.apoteket.dk Da jeg nu er kommet helt gennem behandlingen, kommer der nok ikke flere opdateringer på denne side.  Det er kun linkene der er opdateret, da der var mange der ikke virkede.


Allopurinol "Dak" 

INDEHOLDER:  Gigtmiddel, Virksomt stof: Allopurinol 

ANVENDES  til forebyggende behandling af ægte gigt (urinsur gigt (podagra)). Midlet er ikke egnet til behandling af akutte anfald.

VIRKER  ved at nedsætte mængden af urinsyre i kroppen gennem en hæmning af visse æggehvidestoffers nedbrydning til urinsyre. Ved for højt indhold af urinsyre i blodet kan urinsyren udfældes i leddene og andre væv, som herved skades. 

MULIGE BIVIRKNINGER:  Der kan forekomme hududslæt, hudkløe, kvalme og diarré. Bivirkningerne kan opstå efter flere måneders eller års behandling. Hvis der kommer hududslæt, afbrydes behandlingen, indtil udslættet er forsvundet. Derefter kan behandlingen begynde på ny.

Der kan forekomme tilfælde af nældefeber, og i så fald må behandlingen ikke genoptages.

I meget sjældne tilfælde er der set nervebetændelse, nedsat funktion af knoglemarven, forhøjet temperatur samt uklarheder i øjets linse (grå stær (katarakt)). 

x

Diclocil   

INDEHOLDER: Bakteriedræbende middel - penicillingruppen. Virksomt stof: Dikloxacillin   

ANVENDES  til behandling af betændelser (infektioner), fremkaldt af bakterier, der er følsomme over for midlet. Det drejer sig især om stafylokokker, der er blevet modstandsdygtige (resistente) over for almindeligt penicillin. Midlet anvendes f.eks. ved betændelse i sår eller knogler eller ved blodforgiftning (septikæmi). 

VIRKER ved at ødelægge bakteriernes cellevæg, hvorved de går til grunde. Nogle stafylokokker, som er modstandsdygtige (resistente) over for almindeligt penicillin, producerer stoffer (penicillinaser), som ødelægger penicillinet. Midlet er et bakteriedræbende (baktericidt) antibiotikum, der er modstandsdygtigt over for penicillinaser og derfor i stand til at dræbe disse stafylokokker. Virkningen på temperatur og almen tilstand indtræder sædvanligvis efter 2 døgn. Behandlingen bør imidlertid fortsættes efter lægens anvisning. 

MULIGE BIVIRKNINGER:  I få tilfælde kan der forekomme trykken i maven og diarré. I sjældne tilfælde kan ses overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), hyppigst i form af hududslæt, sjældnere i form af "medicinfeber" (drug fever), nældefeber eller en alvorlig tilstand med blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok). Disse reaktioner optræder hyppigst hos personer, der i forvejen lider af allergi. 

x

Diclon   

INDEHOLDER:  Middel mod gigtlidelser og smerter. NSAID-gruppen. Virksomt stof: Diklofenak 

ANVENDES  til behandling af gigtlidelser, der viser sig ved smerter, hævelse og bevægelsesindskrænkning i leddene, ved slidgigt, ved smerter i muskler, knogler og sener samt ved reumatiske sygdomme. Anvendes desuden som smertestillende middel ved f.eks. menstruation og tandpine.   


VIRKER  smertestillende. Det er et anti-inflammatorisk middel, d.v.s. at det kan hæmme vævsreaktioner (inflammationer), der er fremkaldt af andre fremmedelementer end bakterier eller virus. Inflammationen kan også komme efter et slag eller forstuvning af et led, som kan medføre hævelse og smerter. 

 

MULIGE BIVIRKNINGER:  De hyppigste bivirkninger udløses fra mave-tarmkanalen i form af appetitløshed med kvalme, smerter i maven samt opkastninger. Midlet kan fremkalde eller forværre mavesår samt give maveblødning. Overfølsomhed over for midlet viser sig f.eks. ved hududslæt, snue og astma.

I meget sjældne tilfælde optræder feber på grund af bakterielle infektioner, desuden blødninger eller blodmangel (anæmi). Årsagen hertil er hæmning af knoglemarvens produktion af henholdsvis hvide blodlegemer, blodplader og røde blodlegemer.

Især hos ældre patienter med dårligt hjerte eller forhøjet blodtryk kan der ses nedsættelse af nyrefunktionen og væskeophobning i kroppen. I de fleste tilfælde forsvinder disse symptomer ved ophør med behandlingen.   

x

Lorabenz   

INDEHOLDER: Angstdæmpende middel - benzodiazepingruppen. Virksomt stof: Lorazepam   


ANVENDES  som beroligende middel ved angst og uro.

 

VIRKER  ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.

Virkningen indtræder i løbet af 1½ time. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn. 

MULIGE BIVIRKNINGER:  Døsighed, svimmelhed, hukommelsessvigt, hæmning af åndedrættet, træthed og balanceforstyrrelser optræder med stigende hyppighed ved stigende doser. Bivirkningerne ses ofte hos ældre, hos hvem der også kan optræde forvirringstilstande.

Meget sjældent ses hududslæt på grund af overfølsomhed (allergi).

Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug (uger til måneder) og viser sig ved søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, sved samt rysten. Efter høje doser kan der opstå kramper (abstinenser). Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig. 

x

Paraghurt   

INDEHOLDER:  Middel mod diarre. Virksomt stof: Mælkesyreproducerende bakterier 

ANVENDES  til forebyggelse og behandling af diarré i tilfælde, hvor det naturlige indhold af bakterier i tarmen er ændret, f.eks. i forbindelse med behandling med bakteriedræbende midler (antibiotika), operationer eller anden sygdom i maven eller tarmene.   

VIRKER  ved at normalisere indholdet af bakterier i tarmen. 

x

Prednisolon "Dak"   

INDEHOLDER: Kunstigt binyrebarkhormon. Virksomt stof: Prednisolon   

ANVENDES  ved mange forskellige tilstande, f.eks. ved bindevævssygdomme som svær ledegigt, overfølsomhedssygdomme (allergi) som høfeber og astma, visse blodsygdomme, sygdomme i fordøjelsesorganerne som colitis ulcerosa (betændelsestilstand i tarmene) og leverbetændelse. I nogle tilfælde desuden ved nyresygdomme, kræftsygdomme og hjernesvulster. 

VIRKER  på grund af indholdet af et binyrebarkhormon (glukokortikoid), der hæmmer vævsreaktioner (inflammationer), som er fremkaldt af andre fremmedelementer end bakterier, virus eller svampe. 

MULIGE BIVIRKNINGER:  Ved langvarig behandling, d.v.s. mere end 1-2 uger, og især ved store doser kan der i nogle tilfælde optræde vægtstigning med ophobning af vand i kroppen (ødemer), forhøjet blodtryk (hypertension) og tab af kalium, måneansigt, øgning af fedtvævet i nakken ("tyrenakke"), tøndeformet krop, tynde stilkede arme og ben samt tynd, skør hud (atrofisk hud) med blålige striber. Desuden kan der optræde knogleskørhed på grund af afkalkning af knoglerne (osteoporose) samt sukkersyge. I nogle tilfælde påvirkes psyken med opstemthed, rastløshed, søvnløshed og forvirring, i andre tilfælde ses træthed og depression.

Langtidsbehandling kan give grå stær (katarakt) eller forhøjet tryk i øjet (glaukom).

Midlet kan nedsætte organismens modstandskraft over for betændelse, som skyldes bakterier (f.eks. tuberkulose), virus (f.eks. herpes) eller svampe (f.eks. hudsvamp), og symptomerne på betændelse (f.eks. feber, smerter, ømhed, hævelse og rødme) bliver så svage, at man kan risikere at overse en betændelsestilstand.

Ved langvarig anvendelse til børn kan ses væksthæmning.

Da alle de nævnte bivirkninger er mere udtalte ved store doser, er det vigtigt, at dosis af binyrebarkhormon under langtidsbehandling ikke er større end nødvendigt for at holde den behandlede sygdom nede.

Anvendes binyrebarkhormon som en erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon (f.eks. ved Addisons sygdom), optræder bivirkninger meget sjældent.   

x

Vogalene   

INDEHOLDER: Middel mod kvalme. Virksomt stof: Metopimazin   

ANVENDES  mod kvalme og opkastninger i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling. 

MULIGE BIVIRKNINGER:  Der kan forekomme døsighed og mundtørhed. 

x

Zofran   

INDEHOLDER: Middel mod kvalme. Virksomt stof: Ondansetron   

ANVENDES  mod kvalme og opkastninger i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling samt efter operation. 

VIRKER  ved at hæmme virkningen af signalstoffet serotonin i hjernen. Frigørelse af serotonin fremkalder brækrefleks. 

MULIGE BIVIRKNINGER:  Der kan forekomme forstoppelse, hovedpine, rødme og varmefølelse.